LT

tel.: +37068448887 el.p.: info@avalue.lt

Apskaitos politika

Vis dažniau girdime vartojant apskaitos politikos sąvoką. Apskaitos politika – tai apskaitos principai, taisyklės ir įvairūs metodai, kurie skirti ūkio subjekto apskaitai tvarkyti. Būtent apskaitos politika lemia finansinės apskaitos informacijos patikimumą. Įmonės pačios turi pasirinkti ir taikyti apskaitos politiką taip, kad finansinė atskaitomybė teisingai atspindėtų įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus, pinigų srautus.
Skirtingų apskaitos metodų pasirinkimas netiesiogiai gali nulemti įvairių finansinės atskaitomybės vartotojų priimamus sprendimus, tad įmonės vadovybė, formuodama apskaitos politiką, turi atsižvelgti į daugelio apskaitos informacijos vartotojų poreikius, siekti racionalumo apskaitoje ir vidaus kontrolėje. Norminiais aktais įtvirtintas ir svarbiausias apskaitos informacijos vartotojų pageidaujamas tikslas – atvaizduoti tikrą ir teisingą įmonės finansinę būklę ir veiklos rezultatus.

Įmonės apskaitos politika – tai būdas pačiam verslui nustatyti sau patogią tvarką nesistemingai, o kartais prieštaringai reglamentuotoje apskaitoje. Atsižvelgdamas į konkrečias sąlygas, veiklos pobūdį ir vadovaudamasis verslo apskaitos standartais arba tarptautiniais apskaitos standartais, įmonės vadovas parenka ir patvirtina įmonės apskaitos politiką, kitaip tariant, apskaitos principus, metodus ir taisykles, skirtas apskaitai tvarkyti ir finansinėms ataskaitoms sudaryti.

Added Value Jūsų įmonės apskaitos politiką parengs pagal naujausius Verslo apskaitos standartų reikalavimus. Verslas ims veikti efektyviau ir patikimiau, išvengsite galimų klaidų, be to, visada gausite profesionalias rekomendacijas. Added Value – už pažangą, lankstumą ir prisitaikymą prie kiekvieno individualių poreikių!

AddedValue

AddedValue - tai licencijuota tarptautinės grandinės audito ir verslo apskaitos kompanija, savo veiklą grindžianti nuolatinės pažangos principu. AddedValue klientai yra tikri, jog ir rytoj jų įmonės finansai bus tvarkomi pridėtinę vertę kuriančiomis aukštosiomis apskaitos technologijomis. Mažiau darbo, daugiau kontrolės. Visoje Europoje.

Rinkdamiesi apskaitą ir auditą su AddedValue, renkatės pažangą, kuri išlaisvina.

Susisiekite
konsultacijai

tel. +37068448887

info@avalue.lt