LT

tel.: +37068448887 el.p.: info@avalue.lt

Asociacijos apskaita

Asociacija – tai pelno nesiekianti organizacija, kai juridiniai bei fiziniai asmenys savanoriškai susivienija ir vykdo asociacijos narių nustatytus ekonominius, socialinius, švietimo, kultūrinius, ūkinius uždavinius ir funkcijas. Asociacijos buhalterinė apskaita tvarkoma remiantis Buhalterinės apskaitos įstatymu, veiklos rezultatų ataskaitos pildymo ir pateikimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas „Dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo”.

Pagrindinis asociacijos tikslas – koordinuoti asociacijos narių veiklą ir atstovauti asociacijos narių interesams, juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus. Asociacijos steigėjais gali būti 18 metų sulaukę fiziniai asmenys ir juridiniai asmenys, kurie sudaro asociacijos steigimo sutartį. Mažiausias galimas asociacijos steigėjų skaičius yra 3. Asociacija gali vykdyti veiklą, kuri neprieštarauja jos įstatams reikalinga veiklos tikslams pasiekti.

Dažnai tinkamai paruošti apskaitos dokumentus sudėtinga – reikalinga tiek patirtis, tiek specifinės žinios, atidumas. Atlikti tokius darbus turi kruopštus, kvalifikuotas darbuotojas, tačiau jei tokio neturite, buhalterinės apskaitos paslaugas teikianti įmonė yra puiki išeitis. Išsilavinę specialistai visuomet pasižymės didesne kompetencija, kvalifikacija, patirtimi. Norint tinkamai paruošti asociacijos apskaitą, reikia tikslumo, profesionalumo. Todėl mes, Added Value komanda, asociacijos apskaitai tvarkyti, taikome pažangią apskaitos tvarkymo sistemą, rengiant asociacijų buhalterinės apskaitos dokumentus atsakingai laikomės apskaitos taisyklių ir įstatymų, tiksliai įvertiname asociacijos veiklos finansinius rezultatus, remiantis asociacijų buhalterine apskaita atliekame bendrą ekonominę analizę, teikiame rekomendacijas veiklos efektyvumui gerinti. Kartu su Added Value galite sutaupyti laiko ir išvengti klaidų!

AddedValue

AddedValue - tai licencijuota tarptautinės grandinės audito ir verslo apskaitos kompanija, savo veiklą grindžianti nuolatinės pažangos principu. AddedValue klientai yra tikri, jog ir rytoj jų įmonės finansai bus tvarkomi pridėtinę vertę kuriančiomis aukštosiomis apskaitos technologijomis. Mažiau darbo, daugiau kontrolės. Visoje Europoje.

Rinkdamiesi apskaitą ir auditą su AddedValue, renkatės pažangą, kuri išlaisvina.

Susisiekite
konsultacijai

tel. +37068448887

info@avalue.lt