LT

tel.: +37068448887 el.p.: info@avalue.lt

Atsargų apskaita

Atsargos įmonėje, tai trumpalaikis turtas, pavyzdžiui, žaliavos, nebaigta gamyba, pagaminta produkcija ir pirktos prekės, skirtos perparduoti, kurį įmonė sunaudoja pajamoms uždirbti per vienerius metus ar per vieną įmonės veiklos ciklą. Registruojant atsargas apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansinę atskaitomybę – įsigijimo savikaina arba grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų yra mažesnė.

Gautos į įmonę atsargos privalo būti laiku užpajamuotos ir užregistruotos buhalterinėje apskaitoje. Kiekvienoje įmonėje apskaitos dokumentų sudarymo tvarka skirtinga ir priklauso nuo to, ar ji tvarkoma rankiniu būdu ar yra kompiuterizuota. Atsargų apskaita yra labai skirtinga ne vien dėl to, kad vienos įmonės yra perdirbimo, gamybos, kitos paslaugų teikimo, bet ir todėl, kad vienose iš jų atsargų nomenklatūra didžiulė, kitose tik keletas pavadinimų. Vienos įmonės atsargas laiko sandėliuose, o kitos visiškai neturi sandėlių, todėl skirsis ir atsargų pajamavimo tvarka.

Nedidelės įmonės su negausia atsargų nomenklatūra, apskaitą sandėliuose veda naudodamos atsargų apskaitos korteles. Atskira kortelė užvedama kiekvienam atsargų nomenklatūriniam numeriui. Kortelėje rašomas pilnas atsargų pavadinimas bei nomenklatūrinis numeris. Norint surasti reikiamą rūšį, kortelėse nurodoma jos laikymo vieta. Kiekviena atsargų apskaitos kortelė yra registruojama sandėlio kortelių apraše. Esant kompiuterizuotai apskaitai įrašai daromi ta pačia tvarka, o sandėlio korteles atstoja įrašai į kompiuteryje. Visi pirminiai atsargų gavimo ir išdavimo dokumentai, įrašius jų duomenis į korteles, perduodami į buhalteriją, tuomet sudaromas perduodamų dokumentų sąrašas.

Labai dažna įmonių nesėkmių ir bankroto priežastis – patikimų ir savo darbą išmanančių buhalterių stoka. Norint vystyti sėkmingą verslą, jo administracinius reikalus derėtų patikėti profesionaliems buhalteriams. Todėl sandėlio apskaitos programa įmonėje leiskite pasirūpinti Added Value komandai – suteiksime visus reikiamus įrankius, sėkmingai atsargų apskaitai vesti!

AddedValue

AddedValue - tai licencijuota tarptautinės grandinės audito ir verslo apskaitos kompanija, savo veiklą grindžianti nuolatinės pažangos principu. AddedValue klientai yra tikri, jog ir rytoj jų įmonės finansai bus tvarkomi pridėtinę vertę kuriančiomis aukštosiomis apskaitos technologijomis. Mažiau darbo, daugiau kontrolės. Visoje Europoje.

Rinkdamiesi apskaitą ir auditą su AddedValue, renkatės pažangą, kuri išlaisvina.

Susisiekite
konsultacijai

tel. +37068448887

info@avalue.lt