LT

tel.: +37068448887 el.p.: info@avalue.lt

Gautos paramos apskaita

Parama teikiama visuomenei naudingiems tikslams, o biudžetinėms įstaigoms – jų nuostatuose nustatytiems uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti.

Paramos gavėjais gali būti Lietuvos Respublikoje įregistruoti: labdaros ir paramos fondai; biudžetinės įstaigos; asociacijos; viešosios įstaigos; religinės bendruomenės, bendrijos ir religiniai centrai; tarptautinių visuomeninių organizacijų skyriai ar padaliniai; kiti juridiniai asmenys, kurių veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai ir kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas. Šie paminėti vienetai tampa paramos gavėjais ir įgyja teisę gauti paramą tik LPĮ 15 straipsnyje nustatyta tvarka įgiję paramos gavėjo statusą.

Paramos gavėjai, per kalendorinius metus iš vieno paramos teikėjo gavę didesnę negu 15 000 Eur paramos sumą, teikia VMI gautos paramos mėnesio ataskaitas. Mėnesio ataskaitos teikiamos už tą mėnesį, per kurį nuo kalendorinių metų pradžios iš to paties paramos teikėjo gautos paramos suma viršija 15 000 Eur, ir už kiekvieną toliau einantį tų kalendorinių metų mėnesį, per kurį iš to paties paramos teikėjo gaunama parama. Atitinkamo mėnesio ataskaita teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai turi būti pateikta iki kito mėnesio 15 dienos.

Norint teisingai paruošti gautos paramos apskaitą, patariame išbandyti Added Value audito ir verslo apskaitos teikiamas paslaugas. Savo darbą išmanantys specialistai darbą atliks atsakingai, laiku ir be klaidų.

AddedValue

AddedValue - tai licencijuota tarptautinės grandinės audito ir verslo apskaitos kompanija, savo veiklą grindžianti nuolatinės pažangos principu. AddedValue klientai yra tikri, jog ir rytoj jų įmonės finansai bus tvarkomi pridėtinę vertę kuriančiomis aukštosiomis apskaitos technologijomis. Mažiau darbo, daugiau kontrolės. Visoje Europoje.

Rinkdamiesi apskaitą ir auditą su AddedValue, renkatės pažangą, kuri išlaisvina.

Susisiekite
konsultacijai

tel. +37068448887

info@avalue.lt