LT

tel.: +37068448887 el.p.: info@avalue.lt

Pajamų apskaita

Pajamos, tai iš įmonės ekonominės veiklos gauti ar gautini pinigai bei kitas turtas. Pajamos nustatomos pardavus produkciją bei suteikus paslaugas, perpardavus prekes arba nustačius iš kitos įmonės veiklos gautinas sumas nepriklausomai nuo pinigų gavimo laiko.

Pajamos didina įmonės turtą, o jų perviršis, palyginus su atitinkamomis sąnaudomis, sudaro pelną. Tad pajamų didinimas yra reikšmingas įmonės turto ir pelno didinimo veiksnys, todėl įmonės pajamos yra labai svarbus finansinės apskaitos objektas.
Įmonė, apibrėždama pajamų apskaitos politiką, turėtų nustatyti:

  • pajamų grupes, kadangi skirtingoms pajamų grupėms galima taikyti skirtingus jų pripažinimo kriterijus;
  • įvertinimo būdus;
  • apskaitos procedūras.

Į pajamas įeina tik pačios įmonės gautos ir gautinos bendrosios ekonominės naudos įplaukos. Trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos nėra įmonės gaunama ekonominė nauda ir nepadidina įmonės nuosavybės bei neįtraukiamos į pajamas. Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu: apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą.

Įmonės finansinių rezultatų analizei atlikti svarbu žinoti ne tik pajamų dydį, bet ir jų sudėtį. Pajamų pripažinimas finansinėje apskaitoje gali skirtis nuo pajamų pripažinimo mokestinėje apskaitoje, tad reikėtų atskirai nagrinėti kiekvieną pajamų rūšį, nustatyti jų pripažinimo kriterijus, o tada nustatyti jų skirtumus.

Įmonės pajamos yra labai svarbus finansinės apskaitos objektas, kuris yra naudingas Jūsų veiklos turto ir pelno didinimui. Norint tinkamai ir teisingai paruošti dokumentaciją, pajamų apskaitą, patariame išbandyti Added Value audito ir verslo apskaitos teikiamas paslaugas. Savo darbą išmanantys specialistai darbą atliks atsakingai, laiku ir be klaidų.

AddedValue

AddedValue - tai licencijuota tarptautinės grandinės audito ir verslo apskaitos kompanija, savo veiklą grindžianti nuolatinės pažangos principu. AddedValue klientai yra tikri, jog ir rytoj jų įmonės finansai bus tvarkomi pridėtinę vertę kuriančiomis aukštosiomis apskaitos technologijomis. Mažiau darbo, daugiau kontrolės. Visoje Europoje.

Rinkdamiesi apskaitą ir auditą su AddedValue, renkatės pažangą, kuri išlaisvina.

Susisiekite
konsultacijai

tel. +37068448887

info@avalue.lt