LT

tel.: +37068448887 el.p.: info@avalue.lt

Sąnaudų apskaita

Sąnaudos – tai ekonominės naudos sumažėjimas dėl turto pardavimo, sunaudojimo, netekimo ar vertės sumažėjimo. Sąnaudos apskaitoje registruojamos ir pelno (nuostolių) ataskaitoje parodomos, kuomet atitinka sąnaudų apibrėžimą ir galima patikimai nustatyti jų vertę.

Sąnaudos apskaitoje fiksuojamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais. Vadovaujantis kaupimo principu, apskaitoje sąnaudos registruojamos tada, kai jos patiriamos, neatsižvelgiant į laiką, kada buvo išleisti pinigai, o palyginimo principas nustato, kad ataskaitinio laikotarpio pajamos turi būti susietos su sąnaudomis, patirtomis toms pajamoms uždirbti. Sąnaudomis laikoma tik ta išlaidų dalis, kuri arba patirta uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas, arba negali būti siejama su ateinančių ataskaitinių laikotarpių pajamų uždirbimu. Sąnaudos, tenkančios skirtingiems ataskaitiniams laikotarpiams, turi būti paskirstytos tiems ataskaitiniams laikotarpiams, per kuriuos jos teiks įmonei ekonominę naudą.

Išlaidos, kurios nesusijusios su pajamomis, kurios buvo uždirbtos per ataskaitinį laikotarpį, bet skirtos pajamoms uždirbti būsimais laikotarpiais, apskaitoje registruojamos ir finansinėse ataskaitose pateikiamos kaip turtas. Svarbu paminėti, kad įmonės dažnai patiria įvairių išlaidų, kurių neįmanoma susieti su konkrečių ataskaitinio laikotarpio pajamų uždirbimu, beje, ir ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais šios išlaidos neteiks įmonei ekonominės naudos, tad tokios išlaidos turi būti pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kaip buvo patirtos.

Sąnaudų apskaita yra neatskiriama verslo valdymo apskaitos dalis, nes tik sisteminga apskaita gali užtikrinti efektyvius valdymo sprendimus. Įmonės išlaidos turi būti valdomos, o tinkamai parinkta sistema būtent ir leidžia efektyviai valdyti įmonės išlaidas – stebėti, kontroliuoti ir analizuoti, priimti lemtingus sprendimus. Tad, jeigu norite sėkmingai valdyti savo verslą – Added Value siūlo savo verslo apskaitos žinias ir patirtį pritaikyti Jūsų versle!

AddedValue

AddedValue - tai licencijuota tarptautinės grandinės audito ir verslo apskaitos kompanija, savo veiklą grindžianti nuolatinės pažangos principu. AddedValue klientai yra tikri, jog ir rytoj jų įmonės finansai bus tvarkomi pridėtinę vertę kuriančiomis aukštosiomis apskaitos technologijomis. Mažiau darbo, daugiau kontrolės. Visoje Europoje.

Rinkdamiesi apskaitą ir auditą su AddedValue, renkatės pažangą, kuri išlaisvina.

Susisiekite
konsultacijai

tel. +37068448887

info@avalue.lt