LT

tel.: +37068448887 el.p.: info@avalue.lt

Viešosios įstaigos (VŠĮ) apskaita

Viešosios įstaigos buhalterinės apskaitos tvarkymas yra panašus, kaip ir visų kitų juridinių asmenų, bet vienas iš pagrindinių VŠĮ skirtumų – jų veiklos tikslas neturi būti pelno siekimas, kurio pagal veiklą reglamentuojančius teisės aktus, negalima skirstyti steigėjams ir veiklos dalyviams.

Všį įstaigos tvarkydamos ar rengdamos apskaitą, finansines ataskaitas, vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme, dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo. Vadovaudamiesi bendraisiais apskaitos principais, teisės aktais, reglamentuojančiais jų veiklą, Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų pavyzdiniu sąskaitų planu ir rekomenduojamais jo paaiškinimais bei kitais teisės aktais, Všį įstaigos pasirenka apskaitos politiką, kurią turi patvirtinti vadovas.

Jeigu Všį įstaiga keičia apskaitos politiką, apskaitos politikos pakeitimo faktas nurodomas aiškinamajame rašte. Nauja apskaitos politika taikoma nuo sprendimo ją taikyti priėmimo dienos ir būsimaisiais ataskaitiniais laikotarpiais.

Jeigu manote, kad visų viešosios įstaigos buhalterinių operacijų tvarkymas Jums yra per didelė atsakomybė, galbūt nesate su tuo susidūrę ar kyla klausimų, o gal trūksta įgūdžių – esame atsakingi, kvalifikuoti ir lankstūs, todėl be vargo sutvarkysime Jūsų įstaigos buhalterinę apskaitą: laiku ir kokybiškai pateiksite visas ataskaitas ir dokumentacijas, negailėsime patarimų optimizuojant buhalterijos tvarkymą. Added Value – prisitaikome prie kiekvieno individualių poreikių!

AddedValue

AddedValue - tai licencijuota tarptautinės grandinės audito ir verslo apskaitos kompanija, savo veiklą grindžianti nuolatinės pažangos principu. AddedValue klientai yra tikri, jog ir rytoj jų įmonės finansai bus tvarkomi pridėtinę vertę kuriančiomis aukštosiomis apskaitos technologijomis. Mažiau darbo, daugiau kontrolės. Visoje Europoje.

Rinkdamiesi apskaitą ir auditą su AddedValue, renkatės pažangą, kuri išlaisvina.

Susisiekite
konsultacijai

tel. +37068448887

info@avalue.lt