LT

tel.: +37068448887 el.p.: info@avalue.lt
Auditas

Auditas

Auditas – tai nepriklausomas įmonių finansinių ataskaitų patikrinimas. Nuolat besikeičiantys teisės aktai ir verslo padidina klaidų tikimybės riziką, todėl be audito negalima jokia perspektyvi įmonės veikla. Įrodyta, kad tinkamai neprižiūrint įmonės veiklos, patiriami dideli nuostoliai, todėl šiuolaikiniame versle auditas yra labai svarbus. Pagrindinis audito tikslas – įvertinti ar finansinė atskaitomybė visais atžvilgiais teisingai atspindi audituojamos įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus ir yra parengta pagal galiojančius standartus.

Pateikta audito išvada suteikia svarų argumentą ne tik derantis dėl palankesnių prekybos ar kreditavimo sąlygų, bet ir ieškant naujų partnerių, klientų – pateikta informacija sudaro patikimą įspūdį finansiniams ataskaitų vartotojams, nes Lietuvos, užsienio investuotojams ar bankams išties svarbus įmonės patikimumas ir mokumas. Įmonių vadovai taip pat nori atlikti auditą, kadangi reikalinga įsitikinti įmonės finansinės būklės tikrumu ar sprendžiant turtinius ginčus tarp įmonių. Taip pat tai svarbu ir reikšminga vykdant operacijas, susijusias su turto padalijimu ir naudojimu bei siekiant geriau sutvarkyti apskaitą, vidaus kontrolę, patobulinti valdymo sistemą. Taigi, auditas, įmonių iniciatyva, dažniausiai atliekamas siekiant patikrinti finansinių ataskaitų teisingumą bei dokumentų tvarkingumą.

Visų pirma, planuojant tam tikros įmonės auditą yra nustatomi konkretūs audito tikslai ir pradedama rinkti reikiama informacija. Kokių duomenų reikia – nustato auditorius. Visą procesą apima septyni etapai: audito strategija – pats svarbiausias etapas, kurio metu nustatomi audito tikslai, kryptys, apimtis, susipažinimas su įmonės veikla, plano sudarymas, medžiagos rinkimas, tikrinimas, išvada, galutinis patikrinimas.

Kodėl reikėtų atlikti auditą?

Auditą verta atlikti, net jei jis įmonei ir nėra privalomas. Svarbiausia, išsirinkti patikimus ir profesionalius, audito paslaugas teikiančius, specialistus, kurie audituos įmonę ir kurių konsultacijos bus reikšmingos ir, be abejo, naudingos. Vertėtų atkreipti dėmesį ne tik į paslaugų kainą, bet ir į darbuotojų kompetenciją, įmonės kreditingumą bei pelną ir patirtį, todėl Added Value audito paslaugos ir konsultacijos Jūsų verslui – išmintingas pasirinkimas. Įvertiname realią Jūsų įmonės finansinę būklę, garantuojame ekspertinę audito specialistų priežiūrą, identifikuojame finansines grėsmes ir pateikiame rekomendacijos. Daugiau kontrolės, patogesnė verslo procesų ir rezultatyvumo stebėsena, tvirčiau išpildomi tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai – kad Jūsų verslas žinotų, kada plėstis, o kada atsitraukti ir persigrupuoti.
Pridėtinė vertė kuriama šiose srityse:

  • finansinių ataskaitų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų auditas;
  • ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo auditas;
  • finansinių ataskaitų peržvalgos;
  • revizija ir kitos Jūsų verslo pažangai reikalingos procedūros.

AddedValue

AddedValue - tai licencijuota tarptautinės grandinės audito ir verslo apskaitos kompanija, savo veiklą grindžianti nuolatinės pažangos principu. AddedValue klientai yra tikri, jog ir rytoj jų įmonės finansai bus tvarkomi pridėtinę vertę kuriančiomis aukštosiomis apskaitos technologijomis. Mažiau darbo, daugiau kontrolės. Visoje Europoje.

Rinkdamiesi apskaitą ir auditą su AddedValue, renkatės pažangą, kuri išlaisvina.

Susisiekite
konsultacijai

tel. +37068448887

info@avalue.lt