LT

tel.: +37068448887 el.p.: info@avalue.lt

Finansinis auditas

Finansinis auditas – tai nepriklausomas audituojamos įmonės finansinių ataskaitų patikrinimas ir auditoriaus išvados pateikimas, remiantis teisės aktų, kurie reglamentuoja finansinių ataskaitų audito atlikimą, reikalavimas. Pagrindinis šio audito tikslas – nustatyti ar finansinės ataskaitos visais atvejais parodo audituojamos įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą. Šio audito metu tikrinamas įmonės finansinės atskaitomybės pagrįstumas, pajamos ir išlaidos.

Atliekant finansinį auditą svarbi finansinėse ataskaitose esanti informacija, o didžiausias dėmesys skiriamas rizikoms nustatyti.

Finansinis auditas yra atliekamas siekiant suteikti tam tikro lygio užtikrinimą. Pagrindinis patikimumo audito tikslas – nustatyti, ar pagal taikomą finansinės atskaitomybės sistemą finansinėse ataskaitose visais reikšmingais aspektais teisingai pateikta metų finansinė būklė, rezultatai ir pinigų srautai. Metines finansines ataskaitas sudaro: finansinė atskaitomybė, kurią sudaro: balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, pinigų srautų ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, prie finansinių ataskaitų pridedami aiškinamieji raštai, ir kt.

Added Value profesionalūs specialistai užtikrina maksimalią audito specialistų priežiūrą, rekomendacijų pateikimą – kuomet daugiau kontrolės, tada patogesnė verslo procesų ir rezultatyvumo stebėsena bei tvirčiau išpildomi tarptautiniai audito standartai.

AddedValue

AddedValue - tai licencijuota tarptautinės grandinės audito ir verslo apskaitos kompanija, savo veiklą grindžianti nuolatinės pažangos principu. AddedValue klientai yra tikri, jog ir rytoj jų įmonės finansai bus tvarkomi pridėtinę vertę kuriančiomis aukštosiomis apskaitos technologijomis. Mažiau darbo, daugiau kontrolės. Visoje Europoje.

Rinkdamiesi apskaitą ir auditą su AddedValue, renkatės pažangą, kuri išlaisvina.

Susisiekite
konsultacijai

tel. +37068448887

info@avalue.lt