LT

tel.: +37068448887 el.p.: info@avalue.lt

Finansų valdymas

Įmonės finansų valdymas – svarbiausias įmonės valdymo elementas, kadangi tenka apsispręsti, iš kur priimtiniausiomis sąlygomis gauti pinigų, kaip efektyviai valdyti turimus pinigus, ir, kaip juos tinkamiausiai išleisti. Skaičiuojant finansus svarbu žinoti produktą ir jo kainą, rinkos dalį, planuojamus pardavimus, tiekimo šaltinius ir žaliavų kainas, gamybos ir veiklos kaštus, darbuotojų kaštus, įrangos kaštus ir kitas išlaidas, kurioms skirtas pradinis kapitalas, numatomas balansas ir finansavimo šaltiniai. Patikimas finansų valdymas – ekonomiškumo, efektyvumo, rezultatyvumo bei skaidrumo laikymąsis.

Kiekvienos įmonės finansai, veiklos rezultatai, pinigų srautai yra nusakomi finansine atskaitomybe. Jai apibūdinti yra sudaromos finansinės ataskaitos, kurių pagrindinis tikslas – gauti tikslingą informaciją apie įmonės finansinę būklę, pinigų srautus bei veiklos rezultatus: balansas, aiškinamasis raštas, pinigų srauto ataskaita, pelno-nuostolių ataskaita ir nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita sudaro finansinių ataskaitų rinkinį. Siekiant sėkmingo finansų valdymo – finansinės ataskaitos turi būti sudaromos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu, tarptautiniais apskaitos standartais, verslo apskaitos standartais bei kitais teisės aktais, todėl pasinaudoję Addded Value paslaugomis išvengsite klaidų, sutaupysite laiko ir liksite patenkinti rezultatu!

AddedValue

AddedValue - tai licencijuota tarptautinės grandinės audito ir verslo apskaitos kompanija, savo veiklą grindžianti nuolatinės pažangos principu. AddedValue klientai yra tikri, jog ir rytoj jų įmonės finansai bus tvarkomi pridėtinę vertę kuriančiomis aukštosiomis apskaitos technologijomis. Mažiau darbo, daugiau kontrolės. Visoje Europoje.

Rinkdamiesi apskaitą ir auditą su AddedValue, renkatės pažangą, kuri išlaisvina.

Susisiekite
konsultacijai

tel. +37068448887

info@avalue.lt