LT

tel.: +37068448887 el.p.: info@avalue.lt

Finansinės ataskaitos

Įmonių finansinės ataskaitos – tai pagal standartizuotą formą, remiantis apskaitos standartais, parengtas įmonės dokumentas, kuris apibūdina jos finansinę būklę tam tikram laikotarpiui. Išskiriamos pagrindinės trys finansinės ataskaitos: pelno (nuostolių) ataskaita – parodo įmonės pajamas bei sąnaudas ir jų struktūrą per ataskaitinį laikotarpį, balansas – pateikia momentinę informaciją sudarymo datai apie įmonės finansinę būklę, be to, galime matyti už kokią sumą įmonė turi turto, kiek yra įsiskolinusi, kokios jos gautinos sumos bei pinigų srautų ataskaita, kuri suteikia informaciją apie pinigų judėjimą įmonės pagrindinėje, investicinėje ir finansinėje veikloje. Taip pat prie metinių finansinių ataskaitų reikia nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos, aiškinamojo rašto, kuris detalizuoja finansinėse ataskaitose pateiktą informaciją.

Beveik visos įmonės privalo rengti metinių finansinių ataskaitų rinkinį, remiantis verslo apskaitos standartais bei pateikti registrų centrui elektronine forma. Ten jos už tam tikrą mokestį yra visiems viešai prieinamos. Metinės ataskaitos turi būti paruoštos ir patvirtintos akcininkų susirinkimo per keturis mėnesius nuo fiskalinio laikotarpio pabaigos. Per 30 dienų nuo patvirtinimo, jos turi būti pateiktos registrų centrui. Nors visoms įmonėms privaloma rengti metines finansines ataskaitas, tačiau reikėtų nepamiršti, kad įmonių finansinė atskaitomybė gali būti ne tik metinė. Jei įmonių akcijos ar obligacijos yra listinguotos biržoje, tokios įmonės turi rengti bei pateikti ir tarpines finansines atskaitomybes. Tuo tarpu visos didesnės, net ir biržoje nelistinguojamos įmonės, paprastai taip pat ruošia ketvirtines ataskaitas. Įmonės tai daro tiek savo reikmėms, tiek ir pagal kreditorių, draudimo bendrovių reikalavimą.

Jeigu ieškote patikimų ir atsakingų specialistų finansinėms ataskaitoms parengti – Added Value komanda pasiruošusi padėti! Mes už pažangą ir tikslumą versle!

AddedValue

AddedValue - tai licencijuota tarptautinės grandinės audito ir verslo apskaitos kompanija, savo veiklą grindžianti nuolatinės pažangos principu. AddedValue klientai yra tikri, jog ir rytoj jų įmonės finansai bus tvarkomi pridėtinę vertę kuriančiomis aukštosiomis apskaitos technologijomis. Mažiau darbo, daugiau kontrolės. Visoje Europoje.

Rinkdamiesi apskaitą ir auditą su AddedValue, renkatės pažangą, kuri išlaisvina.

Susisiekite
konsultacijai

tel. +37068448887

info@avalue.lt