LT

tel.: +37068448887 el.p.: info@avalue.lt
Įmonių reorganizavimas

Įmonių reorganizavimas

Įmonės reorganizavimas arba įmonės pertvarkymas – vienas iš juridinio asmens pabaigos būdų, tačiau reorganizavimo metu juridinis asmuo nėra likviduojamas. Kitaip tariant, reorganizuojamo juridinio asmens po reorganizavimo nelieka: jis gali būti prijungiamas prie kito juridinio asmens, išdalijamas kitiems jau veikiantiems arba naujai steigiamiems juridiniams asmenims.

Įmonių reorganizavimo dokumentuose detaliai numatoma, kokiu būdu bus vykdomas reorganizavimas, kaip paskirstomas reorganizavime dalyvaujančių įmonių turtas, teisės ir prievolės, kokia tvarka vieno juridinio asmens dalyviai taps kito juridinio asmens dalyviais ir kita.

Įmonės pertvarkymo sąlygas vertina audito įmonė, vėliau pateikdama vertinimo ataskaitą. Šis punktas netaikomas, jei visi kiekvienos reorganizuojamos ir reorganizavime dalyvaujančios bendrovės akcininkai su tuo sutinka. Ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo dieną reorganizavimo sąlygos ir jų vertinimo ataskaita pateikiamos VĮ Registrų centrui, o apie parengtas reorganizavimo sąlygas skelbiama viešai.

Akcininkai ir kreditoriai susipažįsta su minėtais reorganizavimo dokumentais, kreditoriai pateikia reikalavimus dėl prievolių vykdymo papildomo užtikrinimo. Kuomet reorganizavimo dokumentus patvirtina notaras, Registrų centre registruojamos po reorganizavimo sukurtos naujos bendrovės, pakeisti tęsiančių veiklą bendrovių įstatai, išregistruojamos pasibaigiančios bendrovės. Visas reorganizuotų įmonių turtas, teisės ir pareigos perduodamos po reorganizavimo veiksiančioms bendrovėms.

Įmonės reorganizavimą galima atlikti per 2–3 mėnesius, tai priklauso ir nuo to, kaip greitai parengiamos ir suderinamos reorganizavimo sąlygos, pateikiama audito įmonės ataskaita ir kt.

Added Value, tai profesionalių specialistų komanda, kuri atsakingai parengs reikiamus dokumentus, atliks auditą ar prižiūrės Jūsų įmonės buhalterinę apskaitą!

 

AddedValue

AddedValue - tai licencijuota tarptautinės grandinės audito ir verslo apskaitos kompanija, savo veiklą grindžianti nuolatinės pažangos principu. AddedValue klientai yra tikri, jog ir rytoj jų įmonės finansai bus tvarkomi pridėtinę vertę kuriančiomis aukštosiomis apskaitos technologijomis. Mažiau darbo, daugiau kontrolės. Visoje Europoje.

Rinkdamiesi apskaitą ir auditą su AddedValue, renkatės pažangą, kuri išlaisvina.

Susisiekite
konsultacijai

tel. +37068448887

info@avalue.lt