LT

tel.: +37068448887 el.p.: info@avalue.lt

VŠĮ steigimas

Viešoji įstaiga − tai ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas − tenkinti viešuosius interesus vykdant švietimo, mokymo, mokslinę, kultūrinę, sveikatos priežiūros, aplinkos apsaugos, sporto plėtojimo, socialinės ar teisinės pagalbos teikimo veiklą. VšĮ pasižymi ribota civiline atsakomybe, vadinasi, dalininkai atsako tik įneštu turtu, taip pat viešoji įstaiga išsiskiria pelno nesiekimu, kadangi tokios įstaigos pelnas privalo būti naudojamas tik įstaigos numatytiems tikslams ir negali būti skirstomas steigėjams. Dar vienas bruožas, jog privatusis juridinis asmuo siekia naudos savo akcininkams – viešoji įstaiga siekia visuomenei naudingų interesų, todėl jas dažniau steigia savivaldybės.

Viešoji įstaiga steigiama sudarant steigimo sutartį, o jei steigia vienas asmuo, pasirašant steigimo aktą. Kitas svarbus dokumentas, kuriuo įstaiga vadovaujasi savo veikloje – įstatai. Viešosios įstaigos įstatus iki steigiamojo susirinkimo turi pasirašyti visi steigėjai. Be to, reikėtų pasirūpinti įstaigos pavadinimu ir rezervuoti jį registrų centre.

Viešosios įstaigos steigimą ir veiklą reguliuoja LR Civilinis kodeksas, LR Viešųjų įstaigų įstatymas bei kiti teisės aktai. Viešosios įstaigos steigėjai gali būti fiziniai asmenys, valstybė, savivaldybės ir kiti iš įstaigos veiklos nesiekiantys sau naudos asmenys, sudarę viešosios įstaigos steigimo sutartį. Steigėjų skaičius neribojamas. VšĮ steigėjai, nustatyta tvarka perdavę viešajai įstaigai įnašą, tampa jos dalininkais. VšĮ dalininkas turi teisę įstatų ir įstatymų nustatyta tvarka perleisti kitiems asmenims dalininko teises, išskyrus atvejus, kai dalininkas yra valstybė ar savivaldybė.

VšĮ steigimas internetu yra greičiausias ir pigiausias steigimo būdas. Jums belieka sugalvoti pavadinimą ir turėti elektroninį parašą, o mes pasirūpinsime likusiais VšĮ steigimo rūpesčiais! Added Value – už bendrą pažangą versle!

AddedValue

AddedValue - tai licencijuota tarptautinės grandinės audito ir verslo apskaitos kompanija, savo veiklą grindžianti nuolatinės pažangos principu. AddedValue klientai yra tikri, jog ir rytoj jų įmonės finansai bus tvarkomi pridėtinę vertę kuriančiomis aukštosiomis apskaitos technologijomis. Mažiau darbo, daugiau kontrolės. Visoje Europoje.

Rinkdamiesi apskaitą ir auditą su AddedValue, renkatės pažangą, kuri išlaisvina.

Susisiekite
konsultacijai

tel. +37068448887

info@avalue.lt